REGLEMENT WIEWITWA WIJKQUIZ ACHTSE BARRIER

 

1 Algemeen

a.

Dit Reglement is van toepassing op alle deelnemers en deelnemende Teams van de WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier, verder te noemen de WWW.

b.

Alle deelnemers verklaren op het inschrijfformulier bekend te zijn en akkoord te gaan met dit Reglement.

 


2 Door wie

a.

De WWW wordt georganiseerd door vrijwilligers.

b.

De WWW wordt gefinancierd door inschrijfgelden, subsidies en sponsorgelden.

 


3 Voor wie  

a.

Deelname aan de WWW staat open voor Teams.

b.

Een Team bestaat uit minimaal twee personen. Er is geen maximum gesteld aan het aantal personen per Team.

c.

Elk Team kiest twee Teamcaptains. De Teamcaptains zijn minimaal 18 jaar en wonen beiden in de Achtse Barrier.

d.

Voor de overige Teamleden geldt geen leeftijdsbeperking.

e.

De WWW wordt georganiseerd voor inwoners van de Achtse Barrier. Uitbreiding van een team met mensen buiten de wijk is toegestaan.

f.

De organisatie voert alle communicatie met het Team zoveel mogelijk per e-mail met de Teamcaptains.

 

4 Waar

a.

De Teams bepalen zelf vanuit welke locatie ze meespelen.

b.

Het adres vanaf waar het Team meespeelt dient in de Achtse Barrier te zijn.

 


5 Inschrijven

a.

Deelname aan de WWW kost € 15,00 per Team, ongeacht het aantal Teamleden.

b.

Een Team kan alleen deelnemen nadat het inschrijfformulier volledig is ingevuld en binnen de inschrijftermijn door de organisatie is ontvangen.

c.

Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt de organisatie een bevestiging met daarin de betaalgegevens.

d.

De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld binnen de betalingstermijn op de aangegeven bankrekening is ontvangen.

e.

Het inschrijfgeld kan alleen per bankoverschrijving worden voldaan.

f.

Wanneer een Team besluit af te zien van deelname is er geen recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld.6 Hoe en wanneer

a.

De eerstvolgende WWW wordt gehouden op zaterdagavond 24 februari 2018.

b.

Op de Quizavond haalt een van beide Teamcaptains de Quiz-envelop tussen 18.00 uur en 18.30 uur op bij wijkcentrum De Mortel (Savoiepad 14, Eindhoven). Alleen op vertoon van het Afhaalformulier, wordt de Quiz-envelop uitgereikt.

c.

In de Quiz-envelop zit een USB-stick met daarop een pdf-bestand met de naam Quizboek 2018 en een aantal bestanden die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de vragen en het uitvoeren van de opdrachten. In het Quizboek staat bij elke vraag het te behalen aantal punten vermeld.

d.

Op de USB-stick staat een digitaal Antwoordformulier. Dit moet voorzien worden van Teamnaam en Teamnummer.

e.

Op het digitale Antwoordformulier moeten alle antwoorden op de juiste plaats en eenduidig worden ingevuld.

f.

Van een aantal opdrachten moeten de resultaten als digitaal bestand (audio, foto, film) op de USB-stick worden opgeslagen. Volg daarbij de instructies die bij de betreffende vraag en/of opdracht in het Quizboek vermeld worden om geen punten te missen.

g.

Het Antwoordformulier moet uitgeprint worden en tezamen met de USB-stick in de Quiz-envelop worden gedaan. Lever het geheel op de Quizavond tussen 22.00 uur en uiterlijk 23.00 uur in. Quiz-enveloppen die na 23.00 uur worden aangeboden en niet voorzien zijn van een inlevernummer (sticker), worden niet nagekeken. Deze Teams maken dus geen kans op prijzen.

Let op: Wanneer digitaal invullen van het Antwoordformulier niet mogelijk is, is het toegestaan om een geschreven versie in te leveren. Zorg er wel voor dat de antwoorden goed leesbaar zijn.

h.

Voor de juiste tijd is de klok op de Website van de WWW bindend.


7 Uitslag

a.

Het Antwoordformulier wordt door de organisatie nagekeken en de opdrachten worden beoordeeld, waarna de Teams worden gerangschikt op basis van het behaalde puntenaantal.

b.

Wanneer meerdere Teams een gelijk aantal punten hebben behaald, is de inlevertijd van de Quiz-enveloppen van deze Teams bepalend voor hun onderlinge rangschikking.

c.

Het Antwoordenboek en de uitslagen worden na de prijsuitreiking gepubliceerd.

d.

De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.

 


8 Prijzen

a.

De Teams worden gerangschikt op basis van het aantal behaalde punten.

b.

De drie hoogst scorende Teams winnen de volgende prijzen:

1e prijs : € 200,00

2e prijs : € 140,00

3e prijs : € 60,00

c.

Veel belangrijker natuurlijk: het Team met het hoogste aantal punten wint de eretitel Slimste Team van de Achtse Barrier 2018.

d.

Het prijzengeld wordt tijdens de prijsuitreiking uitbetaald aan de drie winnende Teams.9 Tenslotte

a.

Tijdens de Quizavond kunnen foto’s/video’s gemaakt worden. We gaan er vanuit dat dit beeldmateriaal tezamen met beeldmateriaal wat is ingeleverd op de USB-stick, gebruikt mag worden voor promotiedoeleinden van de WWW en gepubliceerd mag worden op de diverse Sociale-media van de WWW.

b.

De organisatoren van de WWW kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van deelname aan de WWW. Deelnemen is geheel op eigen risico.

c.

De organisatie is gerechtigd om Teams voor verdere deelname uit te sluiten, wanneer zij zich niet aan het Reglement houden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

d.

Wanneer zich situaties voordoen waarin dit Reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.