INSTRUCTIES 

Hieronder vind je diverse Instructies voor de Quizavond. 

 

1.

Op de Quizavond haalt een van beide Teamcaptains de Quiz-envelop tussen 18.00 uur en 18.30 uur op bij wijkcentrum De Mortel (Savoiepad 14, Eindhoven). Neem daarbij je afhaalbewijs mee. Zonder afhaalbewijs, krijg je geen Quiz-envelop.

2.

Neem de Quiz-envelop mee naar je Hoofdkwartier en ga daar aan de slag.

3.

De Quiz-enveloppen kunnen tussen 22.00 uur en 23.00 uur bij De Mortel ingeleverd worden. Let op: De Quiz-envelop moet uiterlijk 23.00 uur in het bezit van de organisatie zijn of voorzien zijn van een inlevernummer! Quiz-enveloppen die na 23.00 uur worden aangeboden en geen inlevernummer hebben, worden niet meer nagekeken door de organisatie. Deze teams maken dus geen kans op prijzen. Voor de juiste tijd is de klok op de website van de WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier bindend.

4.

In de Quiz-envelop zitten een USB-Stick met daarop het Quizboek, het digitale Antwoordformulier en een aantal bestanden die je voor de Quiz nodig hebt.

5.

Vul op het Antwoordformulier allereerst op elke pagina het Teamnummer en de Teamnaam in.

6.

Het digitale Antwoordformulier moet geprint en aan elkaar geniet ingeleverd worden. 

7.

Op het Antwoordformulier moeten de antwoorden duidelijk leesbaar, eenduidig en op de daarvoor bestemde plaats worden ingevuld. Onduidelijke of onleesbare antwoorden worden niet meegeteld.

8.

In je Quiz-envelop zitten naast de USB-Stick, mogelijk voorwerpen die je nodig hebt bij het beantwoorden van bepaalde vragen. Deze voorwerpen hoeven niet ingeleverd te worden, tenzij in het Quizboek anders wordt aangegeven.

9.

Bij de Buitenopdrachten staat veiligheid in het verkeer voorop, of je nu lopend of met een vervoersmiddel bent. Heb respect voor elkaar en gun elkaar doorgang en een parkeerplaats. Blijf niet langer op locaties dan nodig is.